Majsfrö

Sortförsök


Få ett ett utdrag av de officiella sortförsöken i Sverige genom att klicka på ikonen nedan:

I tabellen går det att sortera sorterna på många olika sätt. Om ni till exempel är intresserad av att se rangordningen med högst TS-halt per ton för en specifik testplats klickar ni bara på pilen som pekar neråt i den kolumnen. Alla sorterna sorteras då enligt denna specifikation.

OBS! DENNA FIL INNEHÅLLER GARANTERAT INGA VIRUS men för att tabellen ska fungera helt måste ni tillåta att macron körs på er dator. om ni inte gör detta kan ni fortfarande läsa tabellen men sorteringsfunktionerna fungerar då ej.

Detta är vårt majssortiment 2010

Cerutti

Fungerar utmärkt i Halland, Skåne, Blekinge, Kalmar, Öland och Gotland, d v s på varma platser. På dessa platser är den oftast först färdig.Tidighet mellan staygreen och Agassy. Mest odlade majssorten. Har odlats hos lantbrukare med kolvvikter på upp till 300g/st. Med en ts-halt på 34% har den en stärkelseprocent på 37-39 %. Kompakt planta, stabil, hög avkastning, högt stärkelse- och energi innehåll. En säker sort som klarar besvärligt väder. Stora kolvar med bra kolvandel/ha.
FINNS ÄVEN SOM EKOLOGISK.

Agassy

Tidigast i Sverige, hög avkastning med bra stärkelse, medelhög planta. Systersort till MAS 09.A. Kommer att ersätta Leeds.
För er som vill ha fler sorter på kallare område är detta ett bra alternativ. Allt enligt maskinstationer.

Mas 09.A

Mycket tidig, medelhög planta. Försöksresultaten visar hög avkastning med bra kolvandel. Bra alternativ när man vill skörda tidigt, speciellt i norra Götaland.
Klarar sig bättre på kallare platser.

Addison

Staygreen sort som avkastar mycket mer än icke staygreen sorter då det gäller ton ts, men fodervärde per ha är oftast detsamma. Tidighet som de andra staygreen sorterna, hög avkastning med hög stärkelseavkastning. Bra resultat i Skåneförsöken 2007-2008, över 17000 kg/ha och med 54 % stärkelse.

MAS 08. G

Ny sort, som kommer att ersätta Cerutti framöver. Den har liknande värde, men kolven växer ej igenom täckbladen.


Visste du att
En hamburgare rent viktmässigt kostar betydligt mer än en ny bil.
Dagen i historia
Idag - Onsdagen den 12 Juni 2024
Eskil

1924 - Tidigare amerikanske presidenten George Bush (Sr) föds.
Citat

Människor kan indelas i två grupper, en som går före och uträttar något och en som kommer efter och kritiserar.