FARMET


Farmet är en dynamiskt växande tjeckiska företag involverade i utveckling, produktion, försäljning och service av lantbruksmaskiner för markbearbetning, sådd och teknik för bearbetning av oljeväxter, vegetabiliska oljor och foderproduktion.

Farmet a.s.:

- Det riktar sig till produkter av hög kvalitet och högt bruksvärde
- Globalt konkurrenskraftiga produkter
-Användning i hög produktiv jordbruks och bearbetningen


Visste du att
Ralph Lauren ursprungligen hette Ralph Lifshitz.
Dagen i historia
Idag - Onsdagen den 24 Juli 2024
Kristina Kerstin

1911 - Hiram Bingham återupptäcker Machu Picchu.
Citat

Att fela är mänskligt, att förlåta är gudomligt.

Alexander Poper